top of page

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ/AUDIO/VIDEO ZÁZNAMŮ

V souladu s ust. § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a čl. 7 GDPR, v platném znění

Souhlasím s tím, aby Radka Lišková, IČO: 039 92 063, se sídlem tř. Kosmonautů 1025/2, Olomouc, PSČ 779 00 (dále „správce“), pořídila a použila fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále „materiál“). Tento materiál je autorským dílem ve vlastnictví správce.

V této souvislosti souhlasím s užitím pořízených fotografií a audio/video materiálů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:

  1. Správce je oprávněn užít fotografie a audio/video materiál pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace své práce v tištěné podobě (tisk, letáky, bannery apod.), a dále na všech sociálních sítích a webových stránkách, které správce zřizuje a/nebo spravuje a rovněž za účely marketingu a propagace své činnosti.

  2. Správce je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a audio/video materiálů jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku).

Souhlasím s tím, že fotografie a audio/video materiály mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část. Souhlasím s tím, aby správce tyto materiály případně i ve spojení s mými identifikačními údaji uvedenými výše zpracovával za účelem archivace, prezentace na sociálních sítích a webových stránkách a za účelem poskytování licencí k těmto materiálům.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to emailem doručeným na liskova.radka@seznam.cz. Beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

Více informací o zpracování osobních údajů a o souvisejících právech subjektů údajů naleznete na www.afros.cz (dokument zásady ochrany osobních údajů).

bottom of page